encs


Závěrečná zpráva výzkumného úkolu FR-TI1/367 „Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury“, která shrnuje výsledky prací z let 2009-2013, se skládá celkem z osmi samostatných dokumentů. Závěrečná zpráva je do těchto dokumentů rozdělena podle organizací, které ji tvořily, a podle studované problematiky. Závěrečná zpráva je rozdělena na:

Sosna, K., Bláhová, J., Brož, M., Černý, D., Englmaierová, M., Fiala, Z., Chýle, A., Kvarda, M., Metelková, Z., Najser, J., Nováková, L., Plšková, M., Šebelová, J., Štrunc, J., Vojtěchovská, A., Záruba, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Mechanické vlastnosti granitoidních hornin. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Najser, J., Sosna, K., Záruba, J., Englmaierová, M., Metelková, Z., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Plšková, M., Němečková, J., Vojtěchovská, A., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Shrnutí výsledků laboratorních zkoušek hydraulické vodivosti a pórovitosti. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Gvoždík, L., Polák, M., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Černý, M., Chaloupková, M., Šouta, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Matematické modelování proudění a difuze v horninové matrici granitů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Večerník, P., Hofmanová, E., Vejsadů, J., Paluková, V., Gvoždík, L., Rukavičková, L., Najser, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Matematické Analýza kvalitativních a kvantitativních parametrů jádra z výzkumné lokality. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Holeček, J., Breiter, K., Hanák, J., Dobeš, P., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Souhrn laboratorních a terénních prací provedených ČGS (2009-2012). Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Holeček, J., Dobeš, P., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Souhrn laboratorních a terénních prací provedených ČGS (2009-2012) příloha 1, Přehled prací provedených na České geologické službě v roce 2013. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Nováková, L., Brož, M., Štrunc, J., Schweigstillová, J., Sosna, K., Novák, P., Gvoždík, L., Záruba, J., Najser, J., Kasíková, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Souhrn laboratorních a terénních prací provedených ÚSMH AV ČR, v.v.i. (2009-2012). Arcadis-Geotechnika. Praha.

Kasíková, J., Novák, P., Zuna, M., Vanerová, Z., Semíková, H., Rohovec, J., Vaněček, M., Michálková, J., Vaněček, O., Knuto, V., Kovářová, R., Sosna, K., Gvoždík, L., Záruba, J., Englmaierová, M., Metelková, Z., Najser, J., Nováková, L., Brož, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Závěrečná zpráva o řešení projektu v letech 2009-2013, Souhrn laboratorních a terénních prací provedených firmou ISATech (2009-2012). Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

Závěrečná zpráva shrnuje výsledky následujících zpráv:

 

2009

 

Najser, J., Křížová, H., Sosna, K., Záruba., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Pórovitost a propustnost grafitických hornin. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Marek, J., 2009a. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Průvodní zpráva k inženýrskogeologické mapě oblasti Cínovec v Krušných horách. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Marek, J., 2009b. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Průvodní zpráva k inženýrskogeologické mapě oblasti Pozlátek u Třebíče. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Najser, J., Pospíšil, J., Záruba, J., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Fotodokumentace archivních vrtů a odebraných vzorků. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Breiter, K., Holeček, J., Pačes, T., Procházka, J., Hanák, J., Dobeš, P., Havlová, V., Večerník, P., Hercík, M., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. MS ČGS, Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Večerník, P., Palágyi, Š., Vejsada, J., Polívka, P., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Migrační procesy stopovačů v neporušeném horninovém prostředí granitických hornin: Základní přehled procesů a metodik. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Vaněček, M., Michálková, J., Trpkošová, D., Novák, P., Dittrich, F., Trávníček, M., Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Výběr vhodných lokalit granitů, Dokumentace archivních vrtů vybraných lokalit. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Vaněček, M., Michálková, J., Trpkošová, D., Novák, P., Dittrich, F., Trávníček, M., Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Upřesnění koncepce výzkumu a vývoje. Etapa II: 1.1.2010 – 31.12.2010. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Brož, M., Nováková, L., Štrunc, J., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Metodiky geofyzikálního hodnocení granitového prostředí geofyzikálními metodami. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Polák, M., Gvoždík, L., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Chaloupková, M., Šouta, M., 2009. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2009. Matematické modelování proudění a transportu v granitických horninách – rešerže přístupu a programů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

2010

 

Najser, J., Sosna, K., Záruba, J., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Křížová, H., Petřina, V., Plšková, M., Rott, J., Růžička, J., Šebelová, J., 2010a. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.a). Laboratorní výzkum archivních horninových vzorků. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Trpkošová, D., Rohovec, J., Kasíková, J., Novák, P., Michálková, J., Vaněček, M., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.b). Řízení a sled laboratorních prací (včetně laboratorních prací prováděných společností ISATech s.r.o.). Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Holeček. J., Sosna, K., Dobeš, P., Pacherová, P., Pačes, T., Hanák, J., Breiter, K., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.c), Vývoj metodiky geomechanického a hydrochemického měření. MS ČGS, Arcadis-Geotechnika. Praha.

Brož, M., Nováková, L., Štrunc, J., Sosna, K., Záruba, J., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.d), Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Hanák, J., Breiter, K., Rukavičková, L., Ondra, P., Sosna, K., Novák, P., Havlová, V., Nováková, L., Večerník, P., 2010a. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.e), Odběr jádra ze srovnávacích vrtů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Večerník, P., Vejsada, J., Paluková, V., Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.f, II.p), Analýza kvalitativních a kvantitativních parametrů archivních vzorků a jádra srovnávacích vrtů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Polák, M., Gvoždík, L., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Chaloupková, M., Šouta, M., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.g, II.q), Matematický model hydrogeochemických a geomechanických vlastností archivních vrtných jader – simulace proudění v horninové matrici. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Novák, P., Trpkošová, D., Plšková, M., Kasíková, J., Nováková, L., Michálková, J., Najser, J., Sosna, K., Vaněček, M., Záruba, J., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.h, II.i, II.j), Lokalizace, Vrtné práce, Sled a řízení terénních prací. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Hanák, J., Breiter, K., Rukavičková, L., Chlupáčová, M., Ondra, P., Sosna, K., Novák, P., Havlová, V., Nováková, L., Večerník, P., 2010b. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.k), Odběr jádra ze srovnávacích vrtů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Holeček, J., Maňák, L., Hanžl, P., Pacherová, P., Bláha, V., Rojovský, M., Myška, O., 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.l), Vývoj metodiky terénního výzkumu na výzkumné lokalitě. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Hanák, J., Breiter, K., Rukavičková, L., Ondra, P., Sosna, K., Novák, P., Havlová, V., Nováková, L., Večerník, P., 2010c. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.m), Odběr jádra z vrtů výzkumné lokality. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Najser, J., Sosna, K., Záruba, J., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Křížová, H., Petřina, V., Plšková, M., Rott, J., Růžička, J., Šebelová, J., 2010b. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.n). Laboratorní výzkum vrtného jádra ze srovnávacích vrtů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Brož, M., Štrunc, J., Nováková, L., Sosna, K. 2010. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2010 (II.o), Vývoj měřící techniky. Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

2011

 

Kasíková, J., Novák, P., Plšková, M., Vojtěchová, A., Sosna, K., Nováková, L., Záruba, J., Michálková, J., Vaněček, M., Vanerová, Z., Semíková, H., Zuna, M., Skřipko, J., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.a), Sled a řízení terénních prací. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Holeček. J., Breiter, K., Hanák, J., Maňák, L., Dobeš, P., Pacherová, P., Hanžl, P., Pačes, T., Najser, J., Havlová, V., Záruba, J., Bláha, V., Myška, O., Rojovský, M., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.b), Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávácích vrtech. MS ČGS, Arcadis-Geotechnika. Praha.

Brož, M., Nováková, L., Štrunc, J., Sosna, K., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.c), Vývoj, resp. sestavení geomechanické a hydrochemické laboratorní měřící techniky. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Kasíková, J., Novák, P., Plšková, M., Vojtěchová, A., Nováková, L., Sosna, K., Kocourek, R., Záruba, J., Vaněček, M., Michálková, J., Vanerová, Z., Semíková, H., Zuna, M., Skřipko, J., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.d), Měření prvotních terénních dat. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Najser, J., Sosna, K., Záruba, J., Tichovská, M., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Hládková, K., Plšková, M., Růžička, J., Šebelová, J., Vojtěchová, A., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.e), Laboratorní výzkum srovnávacích horninových vzorků. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Kasíková, J., Vanerová, Z., Novák, P., Rohovec, J., Vaněček, M., Michálková, J., Semíková, H., Zuna, M., Skřipko, J., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.e – příloha 1), Laboratorní výzkum srovnávacích horninových vzorků – barvící a stopovací zkoušky. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Sosna, K., Záruba, J., Černý, D., Kvarda, M., Najser, J., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Plšková, M., Růžička, J., Šebelová, J., Tichovská, M., Vojtěchová, A., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.f), Dlouhodobá měření geomechanických změn. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Večerník, P., Hofmanová, E., Vejsada, J., Paluková, V., Rukavičková, L., Najser, J., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.g), Analýzy kvalitativních a kvantitativních parametrů jádra z výzkumné lokality. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Gvoždík, L., Polák, M., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Chaloupková, M., Šouta, M., 2011. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2011 (III.h), Matematický model hydrogeochemických a geomechanických vlastností – simulace proudění a difuze v horninové matrici. Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

2012

 

Kasíková, J., Novák, P., Vanerová, Z., Zuna, M., Sosna, K., Záruba, J., Michálková, J., Vaněček, M., Semíková, H., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.a), Sled a řízení terénních prací. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Rukavičková, L., Hanák, J., Holeček, J., Dobeš, P., Hanžl, P., Chlupáčová, M., Ondra, P., Bulíček, P., Breiter, K., Maňák, L., Pacherová, P., Bláha, V., Myška, O., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.b), Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. MS ČGS, Arcadis-Geotechnika. Praha.

Nováková, L., Novák, P., Sosna, K., Petružálek, M., Bílý, P., Brož, M., Kasíková, J., Metelkova, Z., Najser, J., Schweigstillová, J., Vanerová, Z., Vaněček, M., Záruba, J., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.c), Měření datových souborů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Petružálek, M., Lokajíček, T., Svitek, T., Filler, V., Erdingerová, J., Nemejovský, V., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Měření datových souborů, Detailní anizotropie rychlosti podélných vln na orientovaných vzorkách z vrtů: PTV1, MEV1, PDV1, PBV1. Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.c), Samostatná příloha. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Najser, J., Sosna, K., Záruba, J., Englmaierová, M., Metelkova, Z., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Hládková, K., Plšková, M., Růžička, J., Němečková, J., Vojtěchovská, A., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.d), Laboratorní výzkum srovnávacích horninových vzorků. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Sosna, K., Záruba, J., Černý, D., Brož. M., Kvarda, M., Najser, J., Nováková, L., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Plšková, M., Růžička, J., Šebelová, J., Štrunc J., Vojtěchová, A., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.e), Dlouhodobá měření geomechanických změn. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Večerník, P., Hofmanová, E., Vejsadů, J., Paluková, V., Najser, J., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.f), Analýzy kvalitativních a kvantitativních parametrů jádra z výzkumné lokality. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Gvoždík, L., Polák, M., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Chaloupková, M., Šouta, M., 2012. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2012 (IV.g), Matematický model hydrogeochemických a geomechanických vlastností – simulace laboratorních a terénních experimentů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

2013

 

Gvoždík, L., Polák, M., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Černý, M., Chaloupková, M., Šouta, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.a), Návrh metodiky modelování mezizrnné propustnosti. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Kasíková, J., Bílý, P., Bláha, V., Brož, M., Dobeš, P., Englmaierová, M., Gvoždík, L., Hanák, J., Havlová, V., Hofmanová, E., Holeček, J., Lukeš, J., Kovářová, R., Metelková, Z., Milický, M., Myška, O., Najser, J., Novák, P., Nováková, L., Paluková, V., Pitrák, M., Polák, M., Rohovec, J., Rukavičková, L., Sosna, K., Schweigstillová, J., Štrunc, J., Vanerová, Z., Vaněček, M., Večerník, P., Vejsadů, J., Záruba, J., Zuna, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.b), Návrh metodiky vyhodnocování mezizrnné propustnosti. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Nováková, L., Bílý, P., Bláha, V., Brož, M., Dobeš, P., Englmaierová, M., Gvoždík, L., Hanák, J., Havlová, V., Hofmanová, E., Holeček, J., Kasíková, J., Lukeš, J., Kovářová, R., Metelková, Z., Milický, M., Myška, O., Najser, J., Novák, P., Nováková, L., Paluková, V., Pitrák, M., Polák, M., Rohovec, J., Rukavičková, L., Sosna, K., Schweigstillová, J., Štrunc, J., Vanerová, Z., Vaněček, M., Večerník, P., Vejsadů, J., Záruba, J., Zuna, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.c), Návrh metodiky studia a měření mezizrnné propustnosti. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Sosna, K., Bláhová, J., Bílý, P., Brož, M., Černý, D., Englmaierová, M., Fiala, Z., Chýle, A., Kasíková, J., Kvarda, M., Metelková, Z., Najser, J., Novák, P., Nováková, L., Plšková, M., Šebelová, J., Štrunc, J., Vaněček, M., Vojtěchovská, A., Záruba, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.d), Návrh metodiky geotechnického průzkumu mezizrnné propustnosti, resp. EDZ zóny. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Havlová, V., Najser, J., Večerník, P., Sosna, K., Hofmanová, E., Vejsadů, J., Paluková, V., Záruba, J., Englmaierová, M., Metelková, Z., Bláhová, J., Fiala, Z., Chýle, A., Plšková, M., Němečková, J., Vojtěchovská, A., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 1 a příloha 3), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Opakování experimentů mezizrnné propustnosti a difuzivity na reprezentativních vzorcích a realizace testů na archivních vzorcích z vrtů hl. 200 m a KZP Příbram hl. 1000 m. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Novák, P., Sosna, K., Brož, M., Englmaierová, M., Kasíková, J., Kovářová, R., Metelková, Z., Najser, J., Nováková, l., Vaněček, M., Záruba, J., Zuna, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 2), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Proměření 30-50 vzorků ve studovaném hloubkovém intervalu – ultrazvukový test. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Gvoždík, L., Polák, M., Milický, M., Uhlík, J., Zeman, O., Baier, J., Černý, M., Chaloupková, M., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 4), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Provedení ověřujících modelových výpočtů realizovaných zkoušek. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Nováková, L., Sosna, K., Gvoždík, L., Schweigstillová, J., Šebesta, O., Brož, M., Záruba, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 5), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Provedení detailních mikroskopií – dvě série. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Sosna, K., Bláha, P., Englmaierová, M., Fiala, Z., Hanák, J., Metelková, Z., Najser, J., Záruba, J., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 6), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Odběr orientovaných vzorků a určení směrových parametrů. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Sosna, K., Záruba, J., Černý, D., Kvarda, M., Fiala, Z., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 7), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Ověření fyzikálně mechanických parametrů na vzorcích a v terénu. Arcadis-Geotechnika. Praha.

Bílý, P., Kasíková, J., Novák, P., Kovářová, R., Michálková, J., Vaněček, M., Vaněček, O., 2013. Výzkum vlivu mezizrnné propustnosti granitů na bezpečnost hlubinného ukládání do geologických formací a vývoj metodiky a měřící aparatury, Etapová zpráva o řešení projektu v roce 2013 (V.e-příloha 8), Laboratorní a terénní zkoušky, včetně matematické simulace – zpřesnění vstupů k vypracování metodik, Zkoušky in situ zařízením pro horniny s nízkou propustností. Arcadis-Geotechnika. Praha.

 

Závěrem lze konstatovat, že bylo dosaženo všech cílů, které jsou uvedené v projektu výzkumného úkolu. Tyto úlohy jsou diskutovány v závěrečných kapitolách jednotlivých dokumentů závěrečné zprávy.