encs


barvivo v mikrotrhlině

 

čerpací zkouška

 

experiment s fluoresceinem

 

prostup barviva

 

vrtná souprava

 

makroměřítko-3D model výzkumné lokality

 

elektromigrační cela